Undervisningen utgår från korrelationsmetoden där människors frågeställningar under olika historiska epoker i dåtid och även i nutid utgör utgångspunkten. Följande frågor diskuteras: Vilka frågor människor har ställt under olika tider? Hur har de sökt och söker svar på dessa frågor? Hur förhåller sig vetenskapens svar till livsfilosofiers och religioners svar? Hur avgör vi vad som är relevant, sant eller falskt? Undervisningen görs oftast i reflexiva grupper där deltagarna får definiera och uttrycka sina frågor. En reflexiv yta skapas där olika perspektiv på frågeställningarna kommer till uttryck. Jag har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildning inom etiska frågor inom vård och omsorg.