Ansvarsroller inom högskolan

  • Ämnesansvarig för ämnesgruppen för religionsvetenskap sedan januari 2019.
  • Utbildningsledare för Människa-kultur-religionsprogrammet sedan 2016. Höll i en revidering av utbildningen och det omarbetade programmet sjösattes HT 2018.
  • Medlem i Akademirådet för AUE under åren 2014-2019. Som ämnesansvarig återinförd i akademirådet från och med VT 20.

Anställningar

2001-
Lektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle, först som vikarie och som fast anställd sedan 2003.

1996-2002
Enstaka timundervisning vid religionsvetenskapliga avdelningar vid Stockholms universitet, Uppsala Universitet, Högskolan i Dalarna, Södertörns Högskola samt vid Högskolan på Gotland.

Deltagare i projektet ”Antropologen kommer till skolan” vid Etnografiska museet i Stockholm.

1992-1996
Anställning som museivärd vid Etnografiska museet i Stockholm.