Jag undervisar på såväl grundläggande nivå som avancerad nivå. Jag delar undervisningen i MKR-programmets didaktisk-pedagogiska strimma tillsammans med lärare inom dramapedagogik.