År 1994 tog jag min doktorsexamen i teologi vid Teologiska fakulteten i Uppsala.
Mellan åren 1995-2003 hade jag olika lärarbefattningar vid Institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet.
Från och med 2003 tillträde jag en befattning som universitetslektor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle.
År 2008 utnämndes jag till docent i religionsfilosofi vid Åbo Akademi.