Jag undervisar främst inom religionsfilosofi, etik och kulturfilosofiska frågor som sitter ihop med våra livs- och världsåskådningar.