Nuvarande anställning

2020-01-01– Universitetslektor vid Högskolan i Gävle (Hig), tillsvidareanställning. Jag har dessutom ett RJ-projekt som började 1/1 2020 75% och varar i tre år förlag vid HiG. Under de kommande tre åren arbetar jag därför som forskare 75% och universitetslektor 25%.

Tidigare anställningar

2018–2019 Vikarierande universitetslektor vid Högskolan i Gävle (HiG) (2 år)

2014–2017 Projektledare för ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet (VR) i religionshistoria vid Stockholms universitet (SU)

2016 Vikarierande Universitetslektor i religionshistoria vid Uppsala Universitet (en termin)

2012–2014 Vikarierande universitetslektor i religionshistoria vid SU

2010–2012 Postdoktor vid University of California Berkeley (2 år)

2009–2010 Vikarierande universitetslektor i religionshistoria vid SU

2009 Forskningsassistent i religionshistoria vid SU

2007 Gästforskare vid University of Virginia (en termin)

2003–2009 Doktorand i religionshistoria vid SU