Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Aktuell forskning

Songs of Freedom: A Study of the Religious Poetry of a Sixteenth Century Tibetan Female Master

Inom ramen för detta treåriga forskningsprojekt som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond utforskar jag den kvinnliga buddhistiska mästaren Kuntu Sangmos (1464-1549) liv och religiösa poesi.