Jag undervisar på såväl grundläggande som avancerad nivå. För tillfället ägnar jag mig huvudsakligen (75%) åt forskning.