Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja.

Sveriges tillverkningsindustri karaktäriseras idag av ett fåtal stora företag, så kallade fokalföretag, som ofta ligger i slutet av leverantörskedjan (försörjningskedjan), och ett mycket stort antal små- och medelstora företag, vars kärnverksamhet ofta primärt består av produktion i egenskap av underleverantör till de stora företagen. För att uppnå en effektivare och mer koldioxidsnål produktion behövs en helhetsansats göras som inkluderar hela leverantörskedjan.

Effektivare industriell energianvändning är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska växthusgasutsläpp och därmed motverka hotet om en ökad global uppvärmning. Stora företag har ofta både resurser och kapital för att arbeta med detta. För små och medelstora företag finns det oftast inte samma resurser till förfogande. Vanligt förekommande utmaningarna är brist på tid och andra prioriteringar. Dessutom lyfts avsaknad av kunders krav på ökad energieffektivisering som en anledning till att lönsamma energiinvesteringar inte utförs.

Övrgripande mål

Projektet övergripande mål är att underlätta utvecklingen av hållbara leverantörskedjor i svensk industri där energifrågan blir strategisk för små och medelstora företag. Mer specifikt ska projektet bland annat studera modeller och tillvägagångssätt som stora företag för närvarande arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Mer information om projektet hittar du på Linköpings universitets webbsida Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Per Hilletofth, profilbild

Per Hilletofth

Professor industriell ekonomi

Kontakta Per Hilletofth vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Fakta om forskningsprojektet

Fullständigt projektnamn: Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektledare: Maria Johansson, Linköpings universitet

Övriga projektdeltagare: Patrik Thollander (HiG + LiU) Patrik Rhodin (LiU) Bruna Maria Cunha Xavier (LiU) Lena Nordenstam (LiU) Therese Nehler (LiU),Magnus Wallén (LiU) Per Hilletofth (HiG)

Medverkande organisationer:  Electrolux, Volvo Construction Equipment, Professional och Tekniska verken i Linköping AB

Finansiär: Energimyndigheten

Tidsperiod: 2021-2025

Logo Energimyndigheten
Logo Linköpings Universitet

Sidan uppdaterades 2024-04-18