Fossilfritt samhälle

Fossilfritt samhälle är ett temaområde inom forskningen i Miljövetenskap. Här kan du läsa mer om pågående projekt och hitta forskare och doktorander som finns inom området.

Miljövetenskapen arbetar för att underlätta och påskynda en grundläggande omställning (transformation) till en fossilfri framtid. Gruppen producerar grundforskning och samverkar med aktörer utanför akademin. Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva. Fokus på arbetet är teknikomställning och vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk för en samhällstransformation som säkerställer sociala mål under utfasningen av fossila bränslen

Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och bilen är det vanligaste transportmedlet. Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige härrör från transportsektorn. Miljöpåverkan från transportsektorn kan sänkas genom en mängd olika åtgärder, bland annat genom att välja energieffektivare transportslag, bränslen med låga utsläpp under hela livscykeln, energieffektivisera i alla steg och undvika onödiga transporter. Nya mobilitetslösningar kan underlätta för resande att välja och byta mellan olika transportslag, till exempel att åka tåg, cykla eller gå istället för att åka bil.

Energisystemet består inte bara av elsystemet utan även fjärrvärmesystem, fjärrkyla samt system för energigaser som biogas och vätgas. Koldioxidutsläppen från Sveriges energisystem är mycket låga i en internationell jämförelse. Den stora potentialen till utsläppsminskningar för övriga sektorer som industri och transport ligger i elektrifiering och då främst genom att bygga upp en infrastruktur för vätgas. Vätgasen har sitt största användningsområde inom industrin för reduktion, värmning vid höga temperaturer inom bl.a. stålindustrin och byggindustrin samt för produktion av konstgödsel. Det finns även vissa användningsområden inom transportsektorn, framförallt tyngre och längre godstransporter på väg samt inom sjö- och luftfart.

Pågående forskningsprojekt

FAIRTRANS

Forskningsprogrammet Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier och politiska ramverk för en snabb transformation för att säkerställa både social trygghet och klimatmål.

Arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium med Stockholms Universitet, Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet och tankesmedjan Global Utmaning. Kontaktperson för Högskolan i Gävle är professor Stephan Barthel.

Mer information om FAIRTRANS Länk till annan webbplats.

Systemanalys av vätgaslösningar - till avslutade projekt?

Projektets mål är att med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskaps­klyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats.

Doktorandprojekt

För aktuella doktorandprojekt, se respektive doktorands presentation.

Så kan Gävleborg ställa om till fossilfria transporter

Omställningen till fossilfria transporter är en förutsättning för att kunna leva och verka i Gävleborgs län även i framtiden. I den här föreläsning pratar Karl Hillman, docent i miljövetenskap hur länets företag kan bidra till omställningen. Inspelningen gjordes av SVT/UR hösten 2021.

Forskare och doktorander inom området

Stephan Barthel
Professor

Forskarpresentation Stephan Barthel

Johan Colding
Professor

Forskarpresentation Johan Colding

Ola Norrman Eriksson
Professor

Forskarpresentation OIa Norrman Eriksson

Marita Wallhagen.
Daniele Silvestro

Daniele Silvestro
Forskare

Forskarpresentation Daniele Silvestro

Elbilen, bättre för miljön och plånboken

I den här föreläsningen berättar Peder Zandén Kjellén, forskare inom miljövetenskap, om elbilar. Om deras miljöpåverkan och att det faktiskt kan vara bättre för din plånbok att välja en elbil framför bensin och diesel. Men kom ihåg fundera på vilka behov du har när du ska välja en ny bil. Inspelningen gjordes av SVT/UR hösten 2021.

Bilkostnadskalkyl

Använd vår bilkostnadskalkyl för att jämföra olika bilmodeller utifrån kostnader, utsläpp och drivmedel för att förstå den totala kostnadsbilden.

Besök Bilkostnadskalkylen Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Karl Hillman, profilbild

Karl Hillman

Docent miljövetenskap

Kontakta Karl Hillman vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Shveta Soam, profilbild

Shveta Soam

Forskare miljövetenskap

Kontakta Shveta Soam vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-22