Grönt stadsliv

Grönt stadsliv är ett temaområde inom forskningen i Miljövetenskap. Här kan du läsa mer om pågående projekt och hitta forskare och doktorander som finns inom området.

Mer än 50 procent av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer bidrar till ekonomisk tillväxt, men också till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Forskning och innovation på området kan betraktas utifrån framförallt två i dag dominerande perspektiv. Dels det socio-teknologiska, där hållbarhet ofta adresseras genom ökad effektivisering inom energi, transport och avfallshantering samt förtätade stadsmiljöer som ökar tillgängligheten till urbana tjänster. Dels det socialekologiska, som lägger större vikt vid natur-miljöer i städer och deras positiva effekter i form av ekosystemtjänster, ökad hälsa (psykisk, fysisk och social) samt lärande om naturen och miljön och påverkan på hållbara beteenden.

Pågående forskningsprojekt

The BIG project - Bättre livskvalitet med Integrerande GIS - till avslutade projekt?

I BIG-projektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats.

Doktorandprojekt

För aktuella doktorandprojekt, se respektive doktorands presentation

Forskare och doktorander inom området

Kontaktpersoner

Stephan Barthel, profilbild

Stephan Barthel

Professor miljövetenskap

Kontakta Stephan Barthel vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Marita Wallhagen, profilbild

Marita Wallhagen

Docent miljövetenskap

Kontakta Marita Wallhagen vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-04-22