RATT-X

Forskningsprojekt inom hållbara transporter?

Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i X-län (RATT-X) var ett treårigt projekt som drevs under 2018-2021, och som arbetade med systemanalys av – helt eller delvis – regionala värdekedjor för förnybara drivmedel och samspelet mellan dem.

Syftet med projektet var att genom kunskapsutveckling och samverkan stärka det regionala näringslivet i utvecklingen av koldioxidsnål teknik för vägtransporter och bidra till att Gävleborgs län blir en fossilfri transportregion till år 2030. Målgruppen var i första hand länets små och medelstora företag som arbetar inom värdekedjorna, som använder fordon och drivmedel, och som levererar eller köper transporttjänster.

Ratt X i UR Play

Inspelat 8 april 2021

Så kan Gävleborg ställa om till fossilfria transporter

Föreläsning med Karl Hillman

Elbilen, bättre för miljön och plånboken

Föreläsning med Peder Zandén Kjellén

Publikationer

Veronica får fixa

Organisation

Karl Hillman, projektledare
Karl Hillmans forskarpresentation
Shveta Soam, biträdande projektledare
Shveta Soam forskarpresentation
Muhammad Arfan, doktorand
Muhammad Arfan presentation
Peder Kjellén, forskningsassistent elektrifiering
Ola Eriksson, handledare
Ola Eriksson, forskarpresentation
Zhao Wang, handledare
Zhao Wang forskarpresentation

  • Högskolan i Gävle
  • Tillväxtverket
  • Region Gävleborg
  • Företagarna
  • Sveriges Åkeriföretag
  • RISE Research Institutes of Sweden

Samverkan Fossilfritt Gävleborg

Flera aktörer samverkar nu kring olika arrangemang för att medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och behov. För RATT-X är den huvudsaklig målgruppen små och medelstora företag.

Kontaktperson

Karl Hillman, profilbild

Karl Hillman

Docent miljövetenskap

Kontakta Karl Hillman vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Logo EU
LOgo Region Gävleborg

Sidan uppdaterades 2024-01-18