Nyheter och press

LEVE!

LEVE! är Högskolan i Gävles tidning som vänder sig till alla som är intresserade av vår forskning, utbildning och samverkan med andra aktörer.

Tidningen ges ut fyra gånger per år och produceras av avdelningen för kommunikation på högskolan. LEVE! ges ut externt till andra lärosäten, företag,
organisationer och privatpersoner och sprids internt till högskolans medarbetare och studenter.

Tips på innehåll kan skickas till tidningens redaktör Anna Sällberg.

Kontakt:
Telefon: 026-64 84 41 eller 070-410 63 78
E-post: anna.sallberg@hig.se

Vänd dig även till mig med eventuella adressändringar.

Citera gärna LEVE! men vänligen ange källa, till exempel länken till denna webbsida: www.hig.se/leve/.

Klicka på bilden för att läsa senaste numret av tidningen på skärmen.
Du kan även ladda ner den till din dator eller surfplatta/mobil.

Nyheter och press