Akademierna

Högskolan i Gävle bedriver utbildning och forskning på tre akademier:

Organisationsskiss över akademierna på Högskolan i Gävle

Organisationsskiss över akademierna på Högskolan i Gävle

Akademin för Hälsa och arbetsliv (AHA)

 • Sjuksköterskor
 • Personalvetare
 • Kriminologer
 • Socionomer
 • Idrottsvetare

Akademin för teknik och miljö (ATM)

 • Ingenjörer
 • Industridesigner
 • Lantmätare
 • Samhällsplanerare

Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)

 • Ekonomer
 • Fastighetsmäklare
 • Lärare
 • Religionsvetare

Sidan uppdaterades 2024-03-28