Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd till rektor i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor. Lednings­gruppen träffas varannan vecka och består av rektor, pro­rektor, vicerektorer, förvaltningschef, kanslichef, akademi­chefer, dekan samt ordförande i studentkåren.

Ledningsgruppens medlemmar

  • Ylva Fältholm, rektor och ordförande
  • Lars Bengtsson, prorektor
  • Magnus Isaksson, akademichef Akademin för hälsa och arbetsliv, vicerektor för EUI – Green Universities
  • Gunilla Mårtensson, akademichef Akademin för teknik och miljö, vicerektor för kvalitet och hållbarhet
  • Annika Strömberg, vicerektor för internationalisering
  • Johan Willander, dekan, ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden
  • Micael Melander, högskoledirektör
  • Björn Karlsson, kanslichef
  • Nikolai Kronmann, ordförande Gefle Studentkår. Ledamot utsedd av studentkåren

Kontaktperson

Iza Ullmark

Sekreterare

Sidan uppdaterades 2024-03-12