Öppna data tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI-data)

Med öppna data avses information som uppfyller kraven i den s.k. Open Defintion (opendefinition.org) – information som tillhandahålls fritt, utan att betydande tekniska eller rättsliga begränsningar uppställs för hur den får utnyttjas.

Högskolan har idag inga data som uppfyller kraven, och kan användas av t.ex. applikationsutvecklare, men kommer på den här sidan att presentera den information som kan användas för vidareutnyttjande.

Utbildningsutbud på hig.se

Sidan uppdaterades 2024-04-09