Gå till eugreenalliance
Sök

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Jobba med framtidens vuxna! Inspirerande lärare är bland det viktigaste vi behöver för att skapa läroglädje, nyfikenhet och trygghet för barnen i grundskolan.

Få alla delar för att bli en bra lärare

I utbildningen kommer du att utvecklas för det blivande yrket som lärare, samt att du själv kommer att växa som person. Du kommer att ta del av vikten av ett gott ledar­skap, bra förhållningssätt och bemötande av barn, föräldrar och kollegor och hur grupprocesser fungerar.

God arbetsmarknad med behörighet

Idag är andelen verksamma lärare utan formell behörighet hög. De närmaste åren pensioneras dessutom ett stort antal lärare. Arbetsmarknaden för lärare med lärar­examen bedöms därför vara god. Med Grundlärarprogrammet skaffar du dig nödvändig lärarbehörighet.

Campus eller distans

Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till grundlärare och välja antingen campus­förlagd utbildning eller utbildning på distans. En yrkesexamen på avancerad nivå ger inte bara behörighet för yrket, utan även för forskarstudier.

Fritidshem

Läser du inriktning fritidshem blir du lärare i fritidshem och kommer att vara behörig i ämnet bildpedagogik vilket gör att du även kan arbeta i skolan.

I fritidshemmets verksamheter handlar det om att arbeta med sociala färdigheter; hur du ska förhålla dig i grupp med lekar, regler, rollspel, spel, idrott och hälsa. Du kan arbeta med estetiskt skapande verksamheter som rita, måla, teater och film. Det finns även möjligheter till aktiviteter som musik och dans.

Under loven finns större möjligheter till aktiviteter under stora delar av dagen, vilket brukar betyda utflykter och besök på olika ställen; i naturen, badplatser, fritids­anläggningar, teatrar, m.m.

Utbildningen ger en bra bas inom pedagogiken, vilket gör att du kan söka dig vidare inom andra läraryrken som lärare i förskolan och skolan. Du kan även efter att ha arbetat några år utbilda dig till specialpedagog.


Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

Studentintervju

Robin, alumn

Framtiden behöver fler utbildade lärare!

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 45

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19636

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Katarina Florin
katarina.florin@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)