Gå till eugreenalliance
Sök

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skol­relevanta ämnen och har tankar på att bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Flera möjligheter

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasiet. En examen med inriktning mot årskurs 7–9 kräver 90 hp i ett undervisnings­ämne. En examen mot gymnasiet kräver 120 hp i undervisningsämnet.

Vid Högskolan i Gävle kan du söka till KPU om du har ett eller flera av följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik.

Distansstudier

Programmet ges på distans och helfart. Distans i det här fallet innebär att det är 4–6 träffar på högskolan per termin, där också examinationen sker.

Goda framtidsutsikter

Behovet av lärare skiftar beroende på region, ort och ämne. Just nu är det god tillgång på lärare i historia och samhällskunskap medan det är balans eller brist i andra ämnen. Arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen kommer att vara god under en lång tid framöver.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

  • minst 90 hp i något av följande ämnen:
    biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik
    eller
  • minst 120 hp i ämnet naturkunskap

Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete).
Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i motsvarande skolämne.

Ämnesstudierna ska vara helt avslutade innan antagning till programmet kan ske.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19203

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Ingrid Nordqvist
studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)