Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i företagsekonomi, inriktning redovisning 60 hp

Önskar du fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper inom redovisning och revision? Hos oss får du en unik 1-årig magisterexamen (Engelska: Master) där praktiska färdigheter varvas med fördjupande teoribildningar, och du blir redo för morgondagens karriär inom redovisning och revision. Varmt välkommen till oss!

En utbildning som fördjupar dina kunskaper

Högskolan i Gävle vill ge dig fördjupade kunskaper i redovisning och revision där vi blandar praktiskt orienterade uppgifter med teoretiska föreläsningar och fördjupningar. Vårt avancerade påbyggnadsprogram innehåller ämnen såsom extern redovisning, hållbarhetsrapportering, revision, räkenskapsanalys/värdering och bolagsstyrning.

Utbildningsprogrammet innehåller sex kurser som bygger vidare på kunskaper från en typisk kandidatexamen i det företagsekonomiska ämnet, och det avslutas med ett självständigt kvalificerat examensarbete. Din utbildning kommer innehålla väsentliga inslag av kvantitativa vetenskapliga metoder och praktisk sifferanalys. Utbildningen innehåller även väsentliga inslag av hållbarhet och diskussioner om hur det genomsyrar dagens och morgondagens bolagsrapportering.

En internationell, analytisk och praktisk utbildning

Vårt fokus är genomgående internationellt, språket är engelska, och utbildningsmetoderna stimulerar till diskussion i mindre grupper. Vi arbetar tillsammans med revisionsbranschen och andra praktiker för att dels få med deras perspektiv, dels skapar broar mellan dig och framtida arbetsgivare.

Tanken är helt enkelt att du utvecklar dina kunskaper och färdigheter genom engagemang och aktivitet. Utbildningen ges på vårt campus i Gävle där två kurser läses parallellt med möten några gånger varje vecka. Vi anpassar utbildningen så att det är möjligt att pendla från Stockholm/Uppsala.

Efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som behövs för att påbörja en framgångsrik karriär inom revision, redovisning och nära relaterade områden.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.
  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi varav minst 30 hp inom redovisningsområdet.
  • Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19822

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19823

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Mattias Hamberg

mattias.hamberg@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)