Gå till eugreenalliance
Sök

Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också viktiga inslag i utbildningen.

Strategier och metoder för hela leverantörs­kedjan

I dag har effektiva logistiksystem och strategisk styrning en alltmer viktig roll för lyckade affärer. Produktutveckling och leverantörssamverkan är några processer som är viktiga för långsiktigt konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Det är bland annat dessa processer du kommer att fördjupa dina kunskaper inom.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet förbereder dig för forskarstudier.

Utbildning för en hållbar framtid

Utbildningen ger dig aktuell kunskap om olika verktyg och metoder som samhället behöver för att långsiktigt skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Under utbildningen lär du dig också att förstå och utveckla lösningar för flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Industriell ekonomi bidrar framför allt till målen om Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbar konsumtion och produktion.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbar konsumtion och produktion.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
  • 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp.

Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025
INSTÄLLT

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19701

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025
INSTÄLLT

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19710

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Robin von Haartman
robin.vonhaartman@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)