ROLE – Research On Learning Environments

Forskargruppen ROLE inom utbildnings­vetenskap intresserar sig för utbildnings-miljöer som holistiska företeelser. Fokus ligger på didaktiska och pedagogiska aspekter av utbildnings-miljöer, särskilt hur fysisk miljö, organisering och arbetssätt kan fås att samspela för bättre lärande och undervisning i skolor och förskolor.

Pågående forskningsprojekt

Här är ett urval av de forskningsprojekt som forskningsgruppen driver.

Forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsgruppen ROLE är starkt kopplad till forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer som finns inom det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

Hur ser morgondagens lärmiljöer ut?

Hur ser morgondagens lärmiljöer ut och varför? Annelie Frelin, professor i didaktik beskriver och visar nya lärmiljöer och de möjligheter som de ger, med fokus på skolan. Inspelningen är gjord av SVT/UR hösten 2021.

Medlemmar i ROLE

Anneli Frelin, professor
Kontakt: anneli.frelin@hig.se

Jan Grannäs, docent
Kontakt: jan.grannas@hig.se

Annika Elm, universitetslektor
Kontakt: annika.Elm@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor
Kontakt: tobias.fredlund@hig.se

Johan Liljestrand, docent
Kontakt: johan.liljestrand@hig.se

Lena O Magnusson, universitetslektor
Kontakt: lena.o.magnusson@hig.se

Ingrid Nordqvist, universitetsadjunkt
Kontakt: ingrid.nordqvist@hig.se

Wenche Mörck Riekki, universitetsadjunkt
Kontakt: wenche.morck.riekki@hig.se

Anna Wistrand, doktorand
Kontakt: anna.wistrand@hig.se

Therese Östlin, universitetsadjunkt
Kontakt: therese.ostlin@hig.se

Publikationer

Här hittar du aktuella publikationer från forskningsgruppens medlemmar.

Refereegranskade artiklar

Liljestrand, J. (2024). (Non-)Conceptualisations of teaching and learning in innovative learning environments – a meta-narrative review. SN Social Sciences, 4 (57). 10.1007/s43545-024-00856-2 [Mer information]

Magnusson, L. & Elm, A. (2023). The Entangled Intersection of Children’s and Educators’ Engagement in the Educational Environment of a Preschool. Early Childhood Education Journal. 10.1007/s10643-023-01533-4 [Mer information]

Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Teachers’ pre-occupancy evaluation of affordances in a multi-zone flexible learning environment - introducing an analytical model. Pedagogy, Culture & Society, 30 (2), 243-259. 10.1080/14681366.2020.1797859 [Mer information]

Konferensbidrag

Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & van de Meulebrouck, T. (2023). Evaluation of a School Building Program using Pedagogical Walk-throughs. . [Mer information]

Frelin, A., Grannäs, J. & Mörck Riekki, W. (2023). Innovative learning environments as a place for examination of the concept of team teaching. [Mer information]

Rapporter

Elm, A. & Magnusson, L. (2024). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler: Slutrapport FOU-fonden för kommunens fastighetsfrågor. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 80 s. Länk Länk till annan webbplats. [Mer information]

Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler : Delrapport 2021. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 46 s. Länk Länk till annan webbplats. [Mer information]

Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58) Länk Länk till annan webbplats. [Mer information]

Frelin, A. & Grannäs, J. (2022). Nya Lärmiljöer : Från vision till pedagogik i två innovativa skolor. Stockholm: (Sveriges Kommuner och Regioner) Länk [Mer information]

Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer : Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press. 117 s. (FOU-rapport 57) Länk Länk till annan webbplats. [Mer information]

Kontaktpersoner

Anneli Frelin, profilbild

Anneli Frelin

Professor didaktik

Kontakta Anneli Frelin vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hennes forskning och se hennes publikationer i forskarpresentationen.

Jan Grannäs, profilbild

Jan Grannäs

Docent i didaktik

Kontakta Jan Grannäs vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-05-17