RucX-medel

Sök medel för praktiknära/klassrumsnära forskning och verksamhetsutveckling inom utbildningsområdet i RucX regionen.

Medel att söka för verksamhetsutveckling

Nu finns medel att söka för praktiknära/klassrumsnära projekt
vars syfte och ambition är att utveckla verksamheten.

Fokus för ”RUX-medlen” är att möjliggöra forskning som höjer
kvaliteten inom undervisning hos samtliga skolhuvudmän i
regionen även om verksamheten förläggs till en enskild skola
eller till ett enskilt klassrum.

  • RUX-medlen delas ut i två olika bidragsformer:
    initieringsstöd eller projektstöd.
  • Medel utbetalas bara till projekt som har deltagare från såväl Högskolan i Gävle ( HiG ) som RucX regionens skolhuvudmän.
  • Projekten ska vara initierade av medarbetare hos
    skolhuvudmännen och ledas av fastanställd forskarutbildad personal vid HiG.

Anmäl ditt intresse

För intresseanmälan och mer information kontakta:

Daniel Pettersson, professor i pedagogik
E-postadress: daniel.pettersson@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor i didaktik, verksamhetsutvecklare RucX
E-postadress: tobias.fredlund@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-05-28