Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare och forskare.

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom Akademin för utbildning och ekonomi (AUE). RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för att

  • upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
  • följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
  • samordna och rapportera till rektor.

Styrelse

Ordförande: Ylva Appelgren

Arbetsutskott: Tomas Hartikainen, Ylva Appelgren, Signhild Olsson, Susanne Greés, Annika Strömberg, Daniel Pettersson och Katarina Florin

Styrelsen Ordinarie ledamöter
Lena Hanberg, Bollnäs kommun
Malin Larsson, Ockelbo kommun
Minna Holmqvist, Sandvikens kommun
Annika Gabrielsson, Hudiksvalls kommun
Tomas Hartikainen, Gävle kommun
Ylva Appelgren, Hofors kommun
Thomas Winqvist, Hälsinglands Utbildningsförbund
Per Dahlström, Nordanstigs kommun
Johanna Wilestedt, Älvkarleby kommun
Tobias Winterliv, Söderhamns kommun
Bodil Grahn, Ljusdals kommun
Agneta Persson, Ovanåkers kommun

Adjungerande ledamöter

Fackförbund
Anna Söderlund, Sveriges Lärare

Högskolan i Gävle
Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
Susanne Greés, Verksamhetsutvecklare RucX
Ann-Charlotte Wikström, Administratör RucX
Annika Strömberg, Akademichef AUE
Daniel Pettersson, professor, Vetenskaplig ledare för ULF-verksamheten
Anna Eriksson, utbildningsledare lärarutbildningen
Katarina Florin, utbildningsledare lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist, utbildningsledare lärarutbildningen
Wenche Mörck Riekki, utbildningsledare VFU
Johan Liljestrand, utbildningsledare Master- och magisterprogrammet i utbildningsvetenskap
Mikael Cronhjort, Avdelningschef ATM, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Tove Bylund Grenklo, universitetslektor AHA

Friskolerepresentant
Anna Giljam Nilsson, Realgymnasiet

Region Gävleborg
Sofia Isaksson, kompetensstrateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Johanna Edman Olsson

Sammanträdesdatum 2024

RucX styrelsemöten
16/2 kl. 09.00–12.00 via teams
26/4 kl. 09.00–12.00 Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle
20/9 kl. 09.00–12.00 via teams
29/11 kl. 09.00–12.00 Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

RucX arbetsutskottsmöten
19/1 kl. 09.00–12.00 via teams
12/4 kl. 09.00–12.00 via teams
6/9 kl. 09.00–12.00 via teams
15/11 kl. 09.00–12.00 via teams

Kontakta oss som jobbar inom RucX

Har du allmänna frågor om RucX:s verksamhet var vänlig mejla ruc@hig.se

Verksamhetledare

Signhild Olsson, profilbild

Signhild Olsson

Verksamhetsansvarig RucX

Verksamhetsutvecklare

LHU-nätverk och ULF-verksamheten

Birgit Lindgren Ödén, profilbild

Birgit Lindgren Ödén

Universitetslektor i religionsvetenskap

Uppdragsutbildning och Lärarlyftet

Lars Krantz, profilbild

Lars Krantz

Universitetsadjunkt i svenska språket

Insatser kring skol- och kompetensutveckling

Susanne Grés, profilbild

Susanne Grés

Universadjunkt i engelska

Forskningsfinansiering för praktiknära forskning

Tobias Fredlund, profilbild

Tobias Fredlund

Universitetslektor i didaktik

Övriga uppdrag

Pedagogisk utvecklingskonsult och ansvarig för Digital Learning Lab

Claes Westelius, profilbild

Claes Westelius

Universitetsadjunkt i didaktik

Vetenskaplig ledare för ULF-verksamheten

Daniel Pettersson, profilbild

Daniel Pettersson

Professor pedagogik

Sidan uppdaterades 2024-06-10