Examensveckor 2024

Vi bjuder in till redovisningar av årets examensarbeten, där du kan lyssna på våra studenter som tar examen.

Nu välkomnar vi er från näringslivet för att ta del av våra studenters olika examenspresentationer. Studenterna har tio veckor för sitt examensarbete vilket gör att redovisningarna får en kort framförhållning och schema med titlar och publiceras sent och löpande.

För dig från näringslivet

Funderar du på examensarbeten för din verksamhet är detta ett gott tillfälle att lyssna på presentationer av årets arbeten för framtida inspiration. Vet du redan att ni har en frågeställning inför kommande år kan du passa på att möta studenter och lärare.

För studenter som vill lyssna

Läser du första eller andra året och börjar tänka på ditt kommande examensarbete? Låt dig inspireras av årets examinerande studenter, se hur en examensredovisning går till och möt eventuella företag att kontakta senare när du närmar dig ditt exjobb.

Så här går en examensredovisning till

Inom olika ämnesområden kan examensarbeten och deras utföranden skilja sig åt. Gemensamt för alla är presentationen: samtliga presentationer pågår under max en timme. Cirka tjugofem minuter disponeras av respondenten vilket följs av ca tio minuters opponering av andra studenter och slutligen kommentarer och frågor. Studenterna presenterar hela sitt arbete, allt från metodbeskrivning och litteraturgenomgång till slutsats och analys.

Vänligen observera att det är viktigt att vara i god tid och du som åhörare måste bör lyssna under hela redovisningen. Det är en stor dag för våra studenter så vi vill inte att det förekommer onödiga störningsmoment.

Dessa kan du kan du lyssna på

Här publicerar vi schema för olika redovisningar närmare aktuella datum. Information om vilka som redovisar, titlar på examensarbetet, plats på Högskolan eller online och andra detaljer hittar du i respektive fil.

Redovisningar inom dataingenjör och datavetenskap

Datum: 30 maj 2024
Sal: 99:131 & 99:133

Se hela schemat för redovisningar inom dataingenjör och datavetenskap Pdf, 123.3 kB.

Redovisningar inom elektroteknik och automation

Datum: 5 juni 2024

Se hela schemat för redovisningar inom elektroteknik och automation Pdf, 62.8 kB.

Redovisningar inom energisystem

Datum: 30 maj, 31 maj, 5 juni samt 29 augusti 2024.

Se hela schemat för redovisningar inom energisystem Excel, 22.6 kB.

Redovisningar inom miljövetenskap

Datum: 30 maj och 31 maj
Sal: 99:132

Se hela schemat för redovisningar inom miiljövetenskap Word, 19.6 kB.

Anmälan till presentationerna

Som åhörare vill vill vi gärna att du anmäler dig inför valda presentationer så att vi och studenten vet ungefär hur många som kommer på redovisningen. Anmälan görs via e-post till anna.nasman@hig.se

Ange namn, företags-/organisationsnamn och vilken presentation du vill lyssna på. Är du nyfiken på något annat ämne får du också gärna kontakta oss.

Kontakt

Anna Näsman, profilbild

Anna Näsman

Samverkansansvarig

Sidan uppdaterades 2024-05-28