Hitta ditt schema

Du som är student vid Högskolan i Gävle kan hitta ditt personliga schema via vår schema-app eller via högskolans schemasök på webben.

Schemasök på webben

Du kan söka fram ditt schema via schema.hig.se eller via schema-appen Kronox. Kursens schema ska vara klart senast fyra veckor innan kursstart. Du kan exempelvis söka efter kurs- och programscheman, scheman för kurser som givits tidigare år eller bokningar gjorda i en viss lokal.

Hur ser en kursnyckel ut?

Den långa rad av bokstäver och siffror som du får fram när du söker efter ett schema är en kursnyckel och består av en kombination av kurskod, anmälningskod samt termin som kursen startar eller startade.

I bilden nedan ser du exempel på hur kursnyckel kan se ut. Efter den fetmarkerade texten Kurs:

  • MAG031 står för kurskod
  • 18238 står för anmälningskod
  • 23- står för de sista siffrorna i årtalet, det vill säga 2023.
Kurssträng för Algebra och geometri

Boka grupprum eller se schema via Kronox-appen

I Kronox-appen kan du söka fram schema för kurs, program, lokal eller signatur (lärare). Sök fram ditt schema och spara det i appen, för att enkelt komma åt det nästa gång.

I appen kan du även boka grupprum för studenter.

Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play.

Sidan uppdaterades 2024-04-16