Phadderutbildning

För att du ska känna dig trygg i din roll som phadder arrangerar Högskolan tillsammans med Gefle studentkår och en utbildningsdag den 14 augusti 2023.

Program för phadderutbildning

Tid

Pass

08.00–09.00

Registrering
Närvarokoll och utdelning av material.
Efteråt bjuder vi på kaffe och smörgås.

09.00–09.15

Inledning
Högskolans prorektor Lars Bengtsson hälsar välkommen.

09.15–9.45

Att vara phadder
Att vara phadder är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Gefle
Studentkår informerar vad uppdraget som phadder innebär och
vad du behöver tänka på.

09.45–10.15

Kårsektioner och studentföreningar

Här får du information om varje sektion och förening som deltar i
insparken. Ovefärg, traditioner, regler och annat.

10.15–10.30

Paus

10.30–11.15

Alkohol och droger

Anders Viktorsson från Polisen pratar om alkoholens påverkan,
ordningsregler och vanliga droger och deras kännetecken.

11.15–11.45

Alkoholnorm och alkoholhets

Gefle Studentkår vrider och vänder på begreppen alkoholnorm
och alkoholhets.

11.45–12.45

Lunch i restaurang Markan
Notera: ny registrering efter lunch

12.45–13.45

En rolig inspark för alla – du kan göra skillnad

Om normer, diskrimineringslagen, att vara en aktiv bystander och
skapa inkludering.

13.45–14.30

Gruppdiskussioner

Hur är man är en bra phadder? Diskussion i grupper.
Kaffe serveras under passet.

14.30–15.30

Om något händer

Att veta hur man ska agera om något händer är en trygghet.
Här får du kunskap om hur du ska agera om någon till exempel
blöder kraftigt, blir medvetslös eller mår psykiskt dåligt.

15.30–15.50

Frågestund

15.50–16.00

Avslutning och summering


Kontaktperson

Lisa Olsson, profilbild

Lisa Olsson

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-01-31