Välkommen till kursen Arbetshälsovetenskap 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

AHA101, 14514

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

 

Kursen är en del av masterprogrammet i arbetshälsovetenskap, men ges även som en fristående kurs och som forskarutbildningskurs. Kursen är en distanskurs utan fysiska träffar som antingen går på hel- eller halvfart. För de som läser kursen på helfart så läser de även kursen i arbetsmiljörätt parallellt.
I kursen ingår totalt fyra uppgifter, varav tre individuella uppgifter och en gruppuppgift. Slutbetyget på kursen är enligt Bologna, dvs A-F. Under kursens gång finns det möjlighet till flera omexaminationstillfällen av uppgifterna.

All kommunikation om kursen sköts via lärplattformen Canvas. Föreläsningar och seminarier ges live dagtid via videokonferensverktyget Zoom. För att kunna delta i dessa krävs att du har tillgång till dator med uppkoppling, headset och kamera. Föreläsningar spelas in i den mån det är möjligt och läggs ut i efterhand på kursens sida på Canvas.

Inför kursstart den 2 september vill vi att ni har tittat på dokumentären "After Work" som finns på SVT Play. Vi kommer att diskutera den tillsammans då: https://www.svtplay.se/video/8opadbm/after-work Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-11