Välkommen till kursen Arbetsmiljörätt och tillämpning 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

AHA102, 14515

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen är en del av masterprogrammet i arbetshälsovetenskap, men ges även som en fristående kurs och som forskarutbildningskurs. Kursen ges via distans utan fysiska träffar och alla föreläsningar och seminarier ges via Zoom. Föreläsningar spelas in i den mån det är möjligt och lämpligt. I det fall en föreläsning spelats in läggs den ut i efterhand på kursens sida på Canvas under en begränsade tid.

Kursen startar den 2/9 och första tillfället via Zoom är kursintroduktionen den 3/9 kl 9-11.

Kursen examineras med en hemtentamen. Hemtentamen innebär att du skriver tentamen hemifrån på den utsatta tiden via Högskolans lärplattform Canvas. Det är endast hemtentamen som är obligatorisk, men vi rekommenderar Dig att ta del av all undervisning. Observera att det inte ingår någon salstentamen i den här kursen!
All övrig information du behöver finns på kursens Canvas-sida senast två veckor innan kursstart. Där finns även Zoom-länkar.
Observera att vissa delar av kurslitteraturen (Gullberg samt Iseskog) finns tillgänglig via databasen JUNO som biblioteket vid Högskolan i Gävle tillhandahåller alla studenter som läser kursen (inloggning krävs).
Läs mer här: https://juno-nj-se.eu1.proxy.openathens.net/b/areas/juno Länk till annan webbplats.

Kommunikationssätt
All undervisning hålls via Zoom.
Du behöver ett headset med mikrofon och en webbkamera för att aktivt kunna delta i undervisningen.
Läs mer om Zoom här: https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/lc-guider/webbmoten-via-zoom

All kommunikation sker via lärplattformen Canvas. I Canvas finns ett forum där det går utmärkt att ställa frågor om kursen.
Läs mer om Canvas här: https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/lc-guider/larplattformen-canvas

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-10