Välkommen till kursen Bildpedagogik (61-75), 15,0 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG503, 13104

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Kursen är en fortsättningskurs för studenter som tidigare läst upp till 60 hp i Bildpedagogik (eller annan motsvarande utbildning). Under höstterminen 2024 ges den första kursdelen (BPG503). Under vårterminen 2025 ges den andra delen (PEG502) då ni skriver uppsats.

I kursen förenas studier i bildpedagogik med studier i och om visuell kultur. Det innebär i den här kursen att vi kommer att sammankoppla praktiskt bildarbete och teoretiska studier med intresse för visuell kultur och för bild som pedagogiskt verktyg. Vi kommer att föra examinerande samtal i grupp och ha examinerande seminarier utifrån litteratur kombinerat med praktiska uppgifter. Du kommer som student att arbeta med praktiska uppgifter, textuppgifter och litteraturen hemma mellan träffarna och du kommer både att få dela med dig av, och ta del av, andras kunskap och erfarenheter. I kursen förekommer således kombinationer av seminarier, gestaltande arbeten, enskilda textuppgifter och föreläsningar. Kursen bygger till stor del på den enskilda studentens delaktighet och intresse för lärprocesser generellt och för lärprocesser som berör bild, blick och seende i synnerhet.

Höstterminen sträcker sig från vecka 36, 2024 och avslutas vecka 3, 2025 och ni kommer då att ha examinerande undervisning på plats på högskolan vid tre tillfällen; fredagar till lördagar, samt två zoomseminarier även dessa på fredagar. Ni söker fortsättningen (uppsatsdelen) på kursen genom ansökan i oktober 2024 och den delen av kursen löper från vecka 4 till vecka 23, 2025. Även om detta är en distansutbildning så behöver du närvara vid träffarna eftersom varje tillfälle är examinerande (gäller både zoom och undervisning på plats).

Första kurstillfället på plats på högskolan sker v.38, 20-21 september. Vi träffas då på högskolan i Gävle i sal 31:219 klockan 13:00 och har undervisning fram till 18:00 sedan ses vi på lördagen mellan 9:00-15:00. Därefter träffas vi v. 43 och v. 47, samt två tillfällen på zoom vilka ni får datum för vid kursstart. Kursupplägget kommer att presenteras närmare när vi ses vid det första tillfället i september. .

Inför första träffen i september ska ni ha läst Sturken, M. & Cartwright, L. (2018). Practices of looking: an introduction to visual culture. (Third edition). New York: Oxford University Press (se litteraturlistan). Fundera under läsning över:
1) Vad förvånar dig?
2) Vad överraskar dig?
3) Finns det något du är kritisk mot?
4) Vilka aspekter av visuell kultur har du tidigare inte funderat över?
5) Vilka direkta och indirekta kopplingar ser du till din vardag och ditt yrkesliv?

Förbered en kortare presentation (högst 10 minuter) utifrån svaren på dessa frågar med utgångspunkt i boken. Presentationen görs vid vår första träff. Gör gärna en powerpoint eller liknande där du kombinerar bild och text. Ta med dig till första tillfället då vi ses. Registrering sker av den enskilda studenten vid terminsstart då får du också tillgång till Canvas som är vår lärplattform. Kan du inte närvara vid första tillfället måste du meddela mig som kursansvarig.

En materialavgift på 75 kronor kommer att tas ut för höstterminen.

Kommunikationssätt
Vi använder lärplattformen Canvas i vår kommunikation och för inlämning av uppgifter och den nätbaserade undervisningen sker med hjälp av mötesverktyget zoom. Du kommer att behöva tillgång till internetuppkoppling och möjlighet att koppla upp dig med både bild och ljud på de nätbaserade träffarna då undervisningen bygger på aktivt deltagande.

Vill du veta mer om ämnet bildpedagogik: https://www.hig.se/forskning/forskningsprojekt/aue/utbildningsvetenskap

Välkomna hit till den här kursen på högskolan i Gävle, vänliga hälsningar Lena O Magnusson, kursansvarig

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12