Välkommen till kursen Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BPG005, 13108

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Varmt välkommen till Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola, BPG005 (13108), 7,5 hp

Kursen som du har antagits till är en distansutbildning som ges på kvartsfart och löper över en termin. Träffarna äger rum både på plats på Högskolan i Gävle och digitalt via zoom.

I kursen, som har en ämnesdidaktisk inriktning, kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor om digitala tekniker och digitala metoder med koppling till arbete med bild i förskolan och skola. Vi kommer också att praktiskt och teoretiskt undersöka bilders betydelse och påverkan i vår visuella kultur i relation till förskola och skola samt det omkringliggande samhället.

Undervisningen sker i form av praktiskt arbete, litteraturseminarium och föreläsningar. Kurstillfällena på Högskolan i Gävle är examinerande, vilket innebär att du behöver närvara och delta aktivt vid träffarna. Utöver dessa examinerande kurstillfällen tillkommer digitala zoomträffar.
Kursen innehåller inlämningsuppgifter att arbeta med hemma, vilka också är examinerande.

Vid kursstart den 2 september kommer du introduceras i kursens innehåll och uppgifter.
Information om att vara student vid Högskolan i Gävle hittar du här: https://hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student.html Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen den 2 september klockan 18:00.
Vänligen
Ingela Fernström, lärare och kursansvarig

Kommunikationssätt
Vi använder oss av den webbaserade lärplattformen Canvas för information och kommunikation. Inlämning av kursuppgifter sker via Canvas. Här kommer även kommentarer och respons på uppgifter att kommuniceras. Det medför att det åligger dig som student att efter kursstart sätta dig in i lärplattformens funktioner.

Övrig information
Digital utrustning (dator och surfplatta/smartphone) och viss programvara, som du som studenten själv bekostar, krävs för uppgifter i kursen. Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera vissa programvaror gratis på din dator, t ex Officepaketet. https://www.hig.se/student/under-studierna/tjanster-och-system/snabbguider/it-guider/programvaror-for-studenter Länk till annan webbplats.

För er som kommer resande till Gävle finns det flera billiga möjligheter till boende i Gävle bland annat:
Vandrarhem Gamla Gefle STF http://www.geflevandrarhem.se Länk till annan webbplats.
Järnvägshotellet http://www.jarnvagshotellet.nu Länk till annan webbplats.
Hotell Alderholmen http://hotellalderholmen.se/ Länk till annan webbplats.
Pensionat Slottstorget http://www.slottstorget.se/ Länk till annan webbplats.
Tänk på att beställa rum i god tid – det brukar vara stort tryck på helgerna.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-04