Välkommen till kursen Fastighetsvärdering B

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FEG250, 11147

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Kursen examineras genom en individuell tentamen (4,5hp) samt en gruppuppgift (3hp) som genomförs i en grupp på 3-4 personer (G/U). Uppgiften går ut på att skriva ett värdeutlåtande på ett småhus i rapportformat. Totalt betyg avgörs av tentamen. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man gå på de tillfällen som ges. Material läggs ut på Canvas, men undervisningen kommer att ske via föreläsningar och/eller gruppövningar. Kursstart är den 2/9 kl 10-12 i sal 51:218. Resterande schema håller på att läggas.

Kommunikationssätt
Canvas samt i enstaka fall zoom. Anslag läggs i så fall ut på Canvas.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12