Folksjukdomar, omvårdnad och folkhälsoarbete inom distriktssköterskans ansvarsområde 15,0 hp

Välkommen till din kurs! Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA041 14311

Kursperiod och studietakt

Vecka 36–45 på helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Fanny Svartling

fanny.svartling@hig.se

026-64 81 97

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarige

Kursen är på 15hp. Den innehåller både campusbaserad undervisning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Kursens lärandemål examineras genom seminarier, en individuell tentamen, verksamhetsförlagd utbildning samt individuella skriftliga uppgifter.  
Kursbetyg ges när hela kursen är genomförd och ges utifrån en sammanvägning av de olika examinationerna, i en sjugradig betygsskala A, B, C, D, E, Fx, F.  Mer information om kursen finns vid kursstart samt på canvas.

Kommunikationen i kursen sker främst via canvas och med mejl till lärare. Zoom, som är ett digitalt verktyg kan också komma att användas.  Vid föreläsningar och seminarier ges också tillfälle för kontakt med lärarna. Kursansvariga och examinatorer nås säkrast via mejl.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-22