Välkommen till kursen Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp (campus)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG013, 13303

Kursperiod och studietakt

vecka 36–40 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

 

Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv, det vill säga: hur kommer det sig att vi har den skola/de skolor vi har och hur kan vi förstå de människor, krafter och processer som varit verksamma. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, etniska samt ett genusperspektiv på dess betydelse och möjligheter gällande utbildning. I kursen introduceras det akademiskt skrivande samt metoden textanalys.

Frågor om kursen besvaras från och med vecka 33

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12