Välkommen till kursen Hållbar utveckling med inriktning mot förskolan, 5 hp, 5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BIG500, 18100

Kursperiod och studietakt

vecka 36–42 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Kursen ges på distans med en avslutande träff på HiG. Kursintroduktionen med övning, samt uppgifter och seminarier är obligatoriska. Det är viktigt att även delta i föreläsningarna om ekologi som ges över zoom, då de är ett viktigt stöd för genomförandet av en uppgift.

Kommunikationssätt
Information om t.ex. gruppindelningar läggs in i Canvas. Under kursen har vi en frågestund över zoom och i övrigt kontaktas kursansvarig via mail.

Välkomna till kursintroduktion med övning den 25 september via zoom enligt schemat.

Zoom-länk till kursstart:
https://hig-se.zoom.us/j/68118244915 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12