Välkommen till kursen Hälsobeteende för hållbar utveckling 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

FHA008, 14207

Kursperiod och studietakt

vecka 46–03 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig


Kursen består av webbföreläsningar och inspelade föreläsningar, diskussioner genom diskussionsforum samt individuella skriftliga uppgifter. Webbföreläsningarna är inte obligatoriska men vi vill poängtera att för att bli godkänd på kursen så krävs det att man på egen hand sätter sig in i ämnet ordentligt om man inte deltar på föreläsningarna.

Under kursens gång kommer utbildningsplattformen Canvas att användas för kommunikation. I Canvas finner du viktiga dokument som t.ex. kursplan, material och studiehandledningen som ska vägleda dig genom kursen. Ta därför som vana att regelbundet titta i Canvas. I kursplanen (FHA 008) finns beskrivning av kursens mål, innehåll och kurslitteratur.

Välkomna till kursstart via Zoom på måndag den 11 november klockan 10.30-12.00, vecka 46. Ni hittar Zoomlänken till kursintroduktionen på kursens sida i Canvas där ni också hittar kursens schema mm. ca 4 veckor innan kursen startar.
Vänliga hälsningar


Anneli Marttila, Kursledare

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-10