Välkommen till kursen Handledning i klinisk utbildning II, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA203, 14364

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg

I den här kursen, som sker på avancerad nivå, får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom handledning och handledningsprocesser i klinisk utbildning. I kursen har vi särskilt fokus på handledning i grupp. Du som handledare stärker dig och din roll genom de redskap vi ger dig men du kommer också utvecklas i de kollegiala samtalen som sker i kursen och få tid för egen reflektion i ämnet.

Kursen innehåll:
Grupphandledning
Grupprocesser
Interprofessionellt lärande
Pedagogiska metoder
Kommunikation
Samtalsmetodik
Reflekterande handledning.

Kursens upplägg
I sex av områdena ingår föreläsning, egen inläsning av kurslitteratur och artiklar, skriftlig uppgift samt seminarium. Det sjunde området; Grupphandledning ingår föreläsning, egen inläsning och grupphandledningstillfällen.
Kursen avslutas med en skriftlig examinationsuppgift där samtliga delar bearbetas.
Kursen ges i samarbete med socialt arbete vilket innebär att vissa moment i kursen genomförs gemensamt.

Kommunikationssätt
Canvas används som ett kommunikationsvertyg mellan lärare och studenter. Via canvas får du tillgång till kursmaterial och aktuell information. Använd alltid den mail som du registrerat i ladok vid kontakt med lärare.
Då kursen genomförs via zoom så är det en förutsättning att tekniken fungerar för dig. Förbered dig genom att se till att du har en fungerande kamera och mikrofon till din enhet.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12