Välkommen till kursen Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SAA026, 15175

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Kursen bedrivs i kvartsfart och all undervisning sker digitalt. Undervisningsdagar är; 29/8, 19/9, 9/10, 7/11, 3/12, 16/1 (halvdag). En stor del av undervisningen, föreläsningar, övningar och grupphandledning, kommer att ske tillsammans med vårdpersonal som läser handledning i klinisk vård, 7,5 hp. Detta då vi tror att lärandet berikas av att möta handledare från andra professioner. Övriga seminarier sker i "vår grupp". En stor del av undervisningen sker genom självstudier och bearbetande av studieuppgifter.

Kommunikationssätt
All kommunikation kommer att ske digitalt. Vid våra möten använder vi oss av zoom och övrig kommunikation oss emellan sker i lärandeplattformen Canvas..

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12