Välkommen till kursen Makroekonomi med finansiell analys 15 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG001, 11204

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar på campus.

Examinationen sker genom duggor (sker i Canvas), inlämningsuppgift (i grupp med andra studenter) och skriftlig salstentamen.

Tänk på att köpa kurslitteraturen i god tid så att du har den till kursstart (se Canvas).


Sker i sal och via Canvas (möjligen i undantagsfall via Zoom).

Kursens Canvassida öppnar två veckor före kursstart.

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-10