Välkommen till kursen Mikroekonomi med tillämpningar,15hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG002, 11201 & 11207

Kursperiod och studietakt

vecka 36–03 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Undervisningen sker genom undervisnings- och övningstillfällen i sal.

Undervisningstillfällena i sal förutsätter att studenterna kommer förberedda, det vill säga har läst relevant kurslitteratur inför undervisningstillfällena i sal.

Kursen examineras med 3 duggor (skrivs i sal), två gruppuppgifter med två tillhörande seminarium i sal (genomförs i grupp om 3-4 studenter) samt en skriftlig salstentamen.

Kommunikationen sker via Canvas samt fysiska träffar enligt schemat.

Kom ihåg att köpa kurslitteraturen i god tid före kursstart!

Ett inspelat material till kompendiet som heter "Repetition av elementär matematik" kommer att vara tillgänglig i Canvas från och med måndag 19 augusti 2024. Om ni behöver repetera era mattekunskaper så kan ni gå genom denna inspelning innan terminen börjar.

Notera att kursansvarig Malin Berglund lättast kan nås via mejl Malin.Berglund@hig.se.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09