Välkommen till kursen Palliativ vård, omvårdnad och avancerad hemsjukvård av äldre i livets slut 7.5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

OMA135, 14366

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier via Zoom. Kursen inkluderar även fältstudie, där studenten själv tar kontakt med en verksamheten. Lärandemålen examineras genom skriftlig och muntlig individuell examination.

Kommunikationssätt
ZOOM och lärplattformen Canvas används som ett kommunikationsverktyg mellan lärare och studenter.

Övrig information
Studenten själv letar på en verksamet i sitt närområde där det bedrivs palliativ vård och gör sin fältstu

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12