Välkommen till kursen Pedagogik 61-90, 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PEG501, 13105

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

 

Kursen behandlar fördjupade teoretiska och vetenskapliga kunskaper inom pedagogikens problemområden och forskningsmetoder. Den syftar till kunskaper gällande relevanta problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder inom det pedagogiska kunskapsfältet.


Utbildningen bygger på studentens aktiva kunskapssökande, vilket förutsätter att studenten på egen hand förberett sig genom att läsa anvisad litteratur inför varje kurstillfälle. Arbetsformerna i kursen är föreläsningar, seminarier, handledning samt eget arbete. Examinerade seminarium innebär krav på närvaro.


Kursen är på halvfart och träffar kommer att genomföras främst via zoom. En träff i Gävle för opponering av uppsats kommer att genomföras under våren 2025.

 

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12