Välkommen till kursen Personlig tränare, 60 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG322, 14117 & 14118

Kursperiod och studietakt

vecka 36–26 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig


Välkommen till kursen Personlig tränare.
Kursen omfattar 60 högskolepoäng och läses med studietakt helfart, distans med obligatoriska fysiska träffar vid lärosätet. Kursen startar vecka 36, 2024 och pågår till vecka 23, 2025.

Kursen består av flera delmoment. Under höstterminen ingår följande moment:
- Coaching 7,5 hp, (genomförs vecka 36-45, halvfart)
- Kost och prestation 7,5 hp, (genomförs vecka 46-3, halvfart)
- Anatomi och fysiologi 7,5 hp+ Arbetsfysiologi 7,5 hp (genomförs vecka 36-3, halvfart)
Vårterminen 2025 består av följande moment:
- Träningslära 9 hp
- Coachande ledarskap 7,5 hp
- Testmetoder inom fysisk aktivitet och hälsa 3 hp
- Kost och fysisk aktivitet 3 hp
- Fältstudier 7,5 hp

Utöver obligatoriska heldagar i Gävle och på Zoom förekommer regelbundet obligatoriska träffar och examinationer via videokonferensverktyget Zoom. Se schemat i Kronox för länkar och tider. Observera att schemat kan komma att uppdateras fram till kursstart.

Under höstterminen genomförs också en obligatorisk salstentamen som kan skrivas på Högskolan i Gävle eller godkända lärcentrum som finns på olika platser i landet.
I kursen ingår praktiska och teoretiska uppgifter som till stor del bygger på eget ansvar och engagemang. Lärare finns regelbundet tillgängliga som handledare i processen. En stor del av studierna/uppgifterna sker på studentens hemort.

Studiehandledningar, kursplan och litteraturlista finns tillgängliga på kursens Canvas-sida under vecka 35. Ni blir automatiskt tillagda i Canvas när ni har registrerat er på kursen. Under vecka 36 ska ni bekanta er med Canvas och ta del av informationen som finns där. Den veckan (v. 36) börjar även momentet Anatomi och fysiologi med momentintroduktion, föreläsning samt egen läsning av litteratur. Kursintroduktionen sker måndag vecka 37 på plats vid Högskolan i Gävle.


Kursen är uppbyggd i utbildningsplattformen Canvas och därifrån sker all kommunikation i kursen. Föreläsningar, seminarier och en del examinationer sker via videokonferensverktyget Zoom.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-09