Välkommen till kursen Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp (campus)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG034, 13327

Kursperiod och studietakt

vecka 36–40 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Välkommen till förskollärarprogrammets första kurs - Perspektiv på förskolläraryrket.
Kursen är campusförlagd, vilket innebär att majoriteten av seminarier, föreläsningar och examinerande moment sker i lokaler på högskolan i Gävle.

I kursens seminarier och uppgifter berörs förskolans historia och organisation samt förskolans kunskapstraditioner. Du får bekanta dig med förskolans utveckling, uppdrag och styrdokument. Du ges även möjlighet att reflektera över rollen som blivande förskollärare i relation till uppdraget och förskolepedagogiken där lek och omsorg ingår. Även etiska aspekter berörs bland annat till IT-baserad kommunikation.

Kursen examineras via examinerande seminarium samt en skrivuppgift.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du i Canvas.

Kursintroduktion: Måndag 2 september, kl. 13.00-15.00 på högskolan i Gävle.
Vid kursintroduktionen går vi igenom kursens olika moment tillsammans.

Kommunikationssätt
I lärplattformen Canvas finner du information om kursen, dess innehåll och uppgifter.
I Kronox finns kursschema samt lokal för varje kurstillfälle.

Frågor och information om kursen kan ställas/ges vid de gemensamma platsbundna träffarna, via mail eller Zoom. Du kan även kontakta kursansvarig och examinator via telefon.

Övrig information
När du har registrerat dig på kursen via Ladok skrivs du automatiskt in i Canvas.
Det kan dröja en stund innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-12