Välkommen till kursen Religionsvetenskap för lärare åk 7–9 (1–45) inom Lärarlyftet, 45 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVU510, 13241

Kursperiod och studietakt

vecka 46–03 (2026) på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Välkommen till kursen Religionsvetenskap för lärare åk 7–9 (1–45) inom Lärarlyftet!

Det första undervisningstillfället äger rum 5 sept. kl. 13:15 - 15:00, som inleder det första momentet ”De abrahamitiska religionerna”. Undervisande lärare på detta är Åke Tilander. Kursen ges på distans via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok från och med två veckor innan kursstart.

Ett detaljschema för det inledande momentet innehållande läshänvisningar och examinatoriska uppgifter, kommer att finnas tillgängligt på Canvas i samband med kursstart.

Kommunikationssätt
I samband med registrering kommer kurssidan att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Där finns detaljscheman, kursplan, läsning och annan information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen, men vi rekommenderar att ni använder dator för smidigast åtkomst.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas.

Klicka gärna runt på HiGs hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mailar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03