Välkommen till kursen Ritteknik med CAD, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MTG004, 16204

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Syftet med denna kurs är att ge en introduktion till ritteknik och ritningsläsning. Samtliga ingenjörer berörs någon gång av ritningar. Det vara allt från inköpsritningar, produktionslayouter till elektronikscheman eller maskinritningar. Syftet med kursen är också att ge färdigheter i att använda konstruktörens viktigaste verktyg, CAD. CAD står för Computer Aided Design och kan översättas som datorstödd konstruktion. I kursen kommer CAD-programmet Inventor användas.

Kommunikationssätt
Föreläsningar på Campus och övningar i datorasal.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03