Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare i årskurs 4-6, 15,0 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG008, 12205

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig och undervisande lärare på kursen "Svenska för grundlärare I, åk 4-6" 15 hp som startar vecka 46 och pågår till vecka 3 under läsåret 2024-2025. Kursen läses på helfart 100% och man brukar räkna i genomsnitt fyrtio timmar per vecka i studieinsats.

Det första delmomentet "Läs- och skrivutveckling" 7,5 hp pågår mellan veckorna 46-51 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling under mellanåren. Särskilt inriktas momentet mot läsförståelse och lässtrategier samt mot skrivutveckling utifrån genre, mottagare och ämne. Här träffar ni lärarna Lars Krantz och Åsa Lyrberg.

Det andra momentet "Språkstruktur" 7,5 hp pågår mellan veckorna 51-03 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling i ett första- respektive andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i de ämnen som är framskrivna i lgr22. Svenska språkets struktur studeras i relation till deskriptiva och narrativa elevtexter. Det kan vara bra att repetera ordklasser och satsdelar före kursstart. Här träffar ni lärarna Sonia Blomquist och Anna Gustavsson.

Examination av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Det är därför betydelsefullt att du har god kunskap om det formella och informella svenska språket både i skrift och tal samt behärskar detsamma. Utöver föreläsningar samt att närvara på seminarierna kommer uppgifter att genomföras. Delmomentet "Läs- och skrivutveckling" innefattar en heldag i Gävle på högskolan 5/12 samt en salstentamen 13/12 som skrivs enskilt vid campus. Delmomentet ”Språkstruktur” innefattar en heldag i Gävle på högskolan 16/1 med examinerande muntlig och skriftlig uppgift som utförs i grupp och redovisas i grupp samt en salstentamen 17/1 som skrivs enskilt vid campus. Vid bedömning F erbjuds två (2) omtentamina som skrivs på plats i Gävle vilkas datum presenteras i studiehandledningarna.

Kommunikationssätt
Ni kommer att i god tid erhålla en studiehandledning från undervisande lärare som återfinns i Canvas där all information framgår som när och hur ni kommer att träffas. Du har tillgång till alla uppgifter i Canvas när du har registrerat dig och ditt konto är klart.
För mer detaljerad kunskap om kursinnehållet hänvisar vi till kursplanen SVG008. I SVG008 finner du också litteraturlistan under "visa". Se till att i god tid ha den litteratur du behöver. Någon titel kan komma att laddas upp i ert rum på "Canvas" och detta informerar undervisande lärare om. Det syns också i litteraturlistan där nerladdat material är gulmarkerade.

Övrig information
Om du har intyg angående pedagogiskt stöd behöver du skicka detta till examinator och vem det är framgår i studiehandledningen som du skickar till med e-post så snart som möjligt.

Vi här på högskolan i Gävle önskar dig välkommen och önskar lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Åsa, Lars, Sonia och Anna

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03