Välkommen till kursen Tränarskap med inriktning på fotboll, 30 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

IDG006, 14116

Kursperiod och studietakt

vecka 36–23 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg
Välkommen till kursen tränarskap med inriktning på fotboll 30 hp

Kursen ges på halvfart under vecka 36–23. Kursansvarig lärare är jag, Mikael Westling Söderström och Tore Lennartsson. Kursen startar torsdag 5/9 kl. 10.00 i lokal 51 221 på Högskolan i Gävle.

Kursen bedrivs i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Gestriklands Fotbollförbund. Undervisningen är i huvudsak förlagd till torsdagar kl. 09.00-16.30. Avvikelser kan förekomma. Kursen läses med 50 % studietakt under två terminer. Kursdeltagare som uppnått betyget E på hela kursen (30 hp) är godkänd på följande steg i tränarutbildningen: SvFF D, UEFA C, UEFA B, SvFF MVD.

Vi kommer i samband med kursstarten gå igenom schema, kursplan, kurslitteratur och examinationsuppgifter för de olika delkurserna. Vi kommer vid detta tillfälle även genomföra ett praktiskt pass. Därför skall du ta med träningskläder och skor för utomhusbruk. Dagen avslutas senast 16.30. Du kommer vid detta tillfälle träffa de lärare och instruktörer som medverkar på kursen.

Kursen består av följande delkurser:
Ledarskap i fotboll med inriktning barn och ungdom, 7,5 hp
Coaching och ledarskap inom fotboll, 7,5 hp
Träningslära med inriktning fotboll, 7,5 hp
Idrottsdidaktik med inriktning fotboll, 7,5 hp

Examinationerna är i form av laborationer, muntliga och/eller skriftliga uppgifter samt salstentor. Undervisningen är obligatorisk, den genomförs på högskolan i Gävle i huvudsak på torsdagar 09.00-16.30.

Kommunikationssätt
Kommunikationssätt i kursen är lärplattformen Canvas

Övrig information
Har du några frågor kring kursstarten eller några andra funderingar, kontakta Mikael Westling Söderström eller Tore Lennartsson via mail eller telefon

Kursansvarig
Mikael Westling Söderström
Tore Lennartsson

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-03