Välkommen till kursen Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession, 15 hp (fristående

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

KRG011, 15401

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på helfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursens upplägg

Kursen inleds måndagen den 2 september med en kortare skriftlig uppgift, som genomförs i lärplattformen Canvas. Den 3 september äger en introduktionsdag på Högskolan i Gävle rum, som professor Jerzy Sarnecki håller i tillsammans med delar av lärargruppen. Det är inte obligatoriskt att närvara under introduktionsdagen, men vi rekommenderar att du deltar.

Kursen består av föreläsningar och seminarier som äger rum via Zoom. Majoriteten av föreläsningarna sker i realtid och spelas in. Inspelningarna tillgängliggörs sedan i lärplattformen Canvas. Seminarierna sker i mindre grupper. Minst ett seminarium kommer att äga rum på Högskolan i Gävle.

Kursen examineras dels genom en salstentamen, dels en hemtentamen, samt två gruppexaminationer. Gruppexaminationerna är obligatoriska seminarier som examineras dels skriftligt, dels muntligt. Gruppexaminationerna äger rum i Zoom.

Kommunikationssätt

Kommunikation sker främst genom lärplattformen Canvas. Här publiceras all information om kursen och alla skriftliga examinationer (förutom salstentan) genomförs här. I Canvas finns även ett forum där du kan ställa frågor om kursen och en intern mejl. Kommunikation sker också via Zoom i samband med föreläsningar och seminarier. På torsdagar mellan 12-12.30 har någon i lärarlaget ”Öppet kontor” i Zoom, då studenter från alla kurser och år på programmet kan logga in för att ställa frågor eller för att träffa varandra. Tillgång till Canvas ges när du har registrerat dig i LADOK på kursen.

Övrig information

Introduktionsdagen den 3 september, som äger rum på Högskolan i Gävle, avslutas med att lärarlaget äter en gemensam middag med studentgruppen på Campusrestaurangen. Anmälan till middagen sker genom en förskottsinbetalning senast den 26 augusti. Information om detta kommer att finnas på lärplattformen Canvas som blir tillgänglig för inloggning den 19 augusti.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-02