Välkommen till kursen Utbildning för lokala lärarutbildare, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

DIG516, 13309

Kursperiod och studietakt

vecka 36–3 på kvartsfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Välkommen till kursen Utbildning för lokala lärarutbildare.

Kursens upplägg
Denna kurs, som bedrivs på grundnivå, genomförs under läsåret 2024/25 som distans­kurs via mötesplattformen Zoom.

Kursen innehåller professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter. Kursen behandlar lärarutbildningens organisation och dess innehåll. I kursen ingår teorier om handledning och handledningssamtal. Lärar­studenters yrkespraktik belyses tillsammans med ett yrkesetiskt förhållningssätt inom verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras via obligatoriska seminarium och skriftliga uppgifter.

Det första kurstillfället är preliminärt satt till, Tisdag 15 oktober, klockan 16.00–19.00 via Zoom. Därefter kommer det att hållas ca 1 kurstillfälle per månad under perioden november–april, mer information om detta ges vid första kurstillfället.

Kommunikationssätt
I lärplattformen Canvas finner du information om kursen, dess innehåll och uppgifter. Det är även i Canvas du hittar Zoomlänkarna till kurstillfällena. Frågor och information om kursen kan ställas/ges vid kursträffarna. Du kan även kontakta kursansvarig och examinator via mail.

Övrig information
När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan dröja en stund innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas. Kursen kommer att vara tillgänglig i Canvas från v. 40.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-07-11