Välkommen till kursen Vittnespsykologi 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även information om din kursplan och kursens schema.

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG021, 15310

Kursperiod och studietakt

vecka 36–45 på halvfart

Registrera dig på kursen

För att behålla din studieplats måste du registrera dig på din kurs senast vid kursstarten.

Du registrerar dig i Ladok för studenter och registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. När du registrerar dig visar du att du är en aktiv student på kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen kan du läsa mer om kursens innehåll, mål och hur den examineras. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din kurs.

Du söker fram din kursplan och litteratur på länken här nedan. Om en kursplan- eller litteraturlista finns i flera versioner så ska du utgå från den nyaste upplagan.

Ditt schema

Kursens schema publiceras senast fyra veckor innan kursstart. Du kan själv söka fram ditt schema via schema-appen Kronox. Du kan söka genom att ange kursens namn, kurskod eller anmälningskod.

Information från kursansvarig

Kursen ges på halvfart på distans och innehåller inga fysiska träffar eller obligatoriska undervisningstillfällen. En kursintroduktion hålls via Zoom tisdagen den 12 november kl. 14-16 och den 16/1 ca 9-12 genomförs en digital tentamen via kursplattformen Canvas. Dessutom kommer det att hållas liveträffar via Zoom där möjlighet ges att ställa frågor till kursansvarig och diskutera med andra studenter. Kursen består i övrigt till stor del av självstudier med stöd av kurslitteratur och inspelade föreläsningar. Datum för frågestunderna samt Zoom-länkar till introduktionsträff och frågestunder kommer att läggas ut på kurssidan på Canvas.

Kursen finns på den webbaserade lärplattformen Canvas, där vi kommer att lägga ut meddelanden, föreläsningar, information om examinationsuppgifter samt övrigt material. På Canvas kommer det även att finnas diskussionsforum för kommunikation mellan kursdeltagare samt frågor till kursansvarig lärare. Kursintroduktion och frågestunder ges via Zoom.

Varmt välkommen till kursen!

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-06-18